Naše společnost Vint výroba nábytku se zabývá výrobou atypického mobiliáře a vestavěného nábytku. Zajišťuje všechny činnosti související s přípravou výroby, zaměřením stavby, zpracováním projektové a výrobní dokumentace, následnou dopravou a montáží.

Zpracováváme všechny typy plošných materiálů a masivu. S ohledem na eliminování případných reklamací klademe důraz na použití kvalitních komponentů od renomovaných značek. 

Naší prioritou je dosažení dobrého výrobního detailu a kvalitní porvchové úpravy. V rámci vývoje průběžně modernizujeme strojový park. Přesnost výroby zajišťujeme použitím CNC technologie. Základní filozofií pak zůstává stabilita personálního obsazení společnosti. Vaše zakázky realizujeme v sehraném týmu zkušených profesionálů již od roku 1999.

CZ